LIÊN HỆ

𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 – 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎̣𝐍 𝐆𝐎́𝐈 𝐓𝐀̣𝐈 𝐇𝐔𝐄̂́

Xây nhà Trọn gói – Xây dựng phần thô – thi công phần hoàn thiện – Thiết kế Kiến trúc…

📞 Điện thoại: 0968 590 575 Mr Thiện.

⭕️Fanpage: https://www.facebook.com/xaydungtrongoilivehouse

🌐 website: https://xaydunglivehouse.com

📌Đường số 2, The Manor Crown Tower, Thành phố Huế.

#LIVEHOUSE#xaydungtrongoitaiHue#XaynhaHue#NhathauxaydungtaiHue#ThietKeNhaHue#XayDungTronGoi#ChiaKhoaTraoTay#ThietKeNhataiHue